Kuulontutkimukseen vaivattomasti ja jonottamatta

Kuulon voi epäillä huonontuneen, jos sinulla on on vaikea saada hälyssä selvää puheesta ja ryhmässä keskusteleminen on hankalaa. Omaiset saattavat kenties huomauttaa radion ja TV:n suuresta äänestä, linnunlaulut ovat hävinneet ja joudut jatkuvasti pinnistelemään kuullaksesi, ja tämä aiheuttaa väsymystä vaativissa kuuntelutilanteissa. Kuulontutkimus on ensimmäinen askel parempaan kuulemiseen. Kuulon taso nähdään kuulontutkimuksen perusteella. Kuulo ei ole useinkaan tasainen, eli kuulemme toiset taajuudet paremmin kuin toiset. Se, miten kuulonalenema vaikuttaa elämäämme, ei riipu vain kuulonaleneman tasosta, vaan myös siitä, milä taajuusalueella kuulonalenema on. Lieväkin kuulon heikentyminen vaikeuttaa komminikointia, jos alenema on ns. puhetaajuuksilla. Tietyt äänteet ja konsonantit eivät kuulu kunnolla, jolloin puhe puuroutuu ja sanoista on vaikea saada selvää, etenkin hälyssä.

Varaa aika kuulontutkimukseen vaivattomasti ja jonottamatta. Meille ei tarvitse hakea lähetettä. Audionomin tekemällä kuulontutkimuksella selviää kuulonaleneman vaikeusaste, ja onko sinulla kenties tarvetta kuulokojeelle.  Audionomi on kuulonkuntoutuksen ja kuulokojeiden asiantuntija, joten jos  kuulontutkimuksen perusteella epäilemme lisätutkimuksen tarvetta kuulon suhteen, ohjaamme teidät lääkärille. Kuulon heikentymiseen on monia syitä, mutta suurin osa johtuu kuitenkin normaalista ikähuonokuuloisuudesta tai melun aiheuttamasta meluvauriosta. Ikähuonokuuloisuus ja meluvaurio ovat pysyviä, eikä niihin ei löydy parantavaa hoitokeinoa. Useimmissa tapauksissa paras apu saadaan laadukkaasta kuulokojeesta.

Toisinaan huonokuuloisuus hiipii hitaasti. Aivot tottuvat nopeasti hiljentyvään maailmaan ja siihen, että tiettyjä ääniä ja taajuuksia ei enää kuulu. Aivomme tarvitsevat ärsykkeitä ylläpitääkseen taitoa kuulla, ja mikäli näitä ärsykkeitä tietyiltä taajuuksilta ei tule, rapistuu aivojen taito ja mahdollisuus ymmärtää ääntä kyseiseltä alueelta. Kuulokoje ylläpitää kuulohermon toimintaa ja aivojen kykyä vastaanottaa ääniärsykkeitä. Kuulokoje tuo takaisin ne äänet, jotka luulit kadonneen. Mitä aikaisemmin otat kuulokojeen käyttöösi, sen helpompi sinun on palata äänirikkaaseen kuulemiseen maailmaan.