Heikentynyt kuulo vaikuttaa elämänlaatuun

Teknologian kehityksen myötä kuulokojeiden käyttö on nykyisin mukavaa ja huomaamatonta.

TEKSTI OUTI KARILAHTI  KUVA TOIVON KUULO

Yleensä kuulon heikentymisen huomaa ensimmäisenä puoliso tai muu läheinen. Televisio saattaa pauhata huomattavan kovalla tai läheinen joutua toistamaan jatkuvasti sanomansa. Harvoin huonoon kuuloon havahtuu itse siitä kärsivä.

– Ikä aiheuttaa jokaiselle kuulon heikentymistä. Kaikilla yli 70-vuotiailla on jonkinlainen kuulonalenema. Jokainen tarvitsisi kuulokojeen viimeistään 80-vuotiaana, sanoo Toivon Kuulon yrittäjä ja audionomi Sari Toivanen.

Pahimmassa tapauksessa huono kuulo aiheuttaa syrjäytymistä. Sosiaalisissa tilanteissa heikentynyt kuulo voi saada jättäytymään keskustelun ulkopuolelle, kun toisille ei kehdata sanoa, ettei itse kuule.

– Esimerkiksi perheen sisällä voi huomata, että huonokuuloinen jättäytyy taka-alalle, eikä pysy mukana keskustelussa. Usein erehdytään luulemaan, että henkilö on dementoitumassa tai ei ymmärrä, mutta syyksi paljastuukin heikentynyt kuulo.

Lisää myös dementiariskiä

Tutkimusten mukaan hoitamaton huono kuulo lisää riskiä sairastua dementiaan. Yksi selitys liittyy siihen, että huonokuuloisen aivot saavat vähemmän ärsykkeitä kuin normaalikuuloisen aivot. Hiljalleen mieleen painaminen ja muisti alkavat heiketä huonon kuulon myötä.

Heikentyneellä kuulolla on vaikutusta myös muihin kognitiivisiin toimintoihin kuten oppimiseen, havaitsemiseen ja kieleen.

Toivanen kertoo ihmisten lähtevän kuulontutkimuksiin jopa kymmenen vuotta liian myöhään. Läheiset saattavat siinä vaiheessa jo epäillä jotain vakavampaa, kuten muistisairautta tai ymmärryksen heikentymistä.

– Silloin tieto heikentyneestä kuulosta voi olla huojentava. Kuuloa voidaan hoitaa.

Kuulonalenemaa on erilaista. Toisinaan heikentyneen kuulon tunnistaminen voikin olla vaikeaa.

– Huono kuulo voi tarkoittaa myös heikkoa puheenerotusta eli sitä, ettei sanoista tunnu saavan selvää. Ikääntyvän konsonanttien kuuleminen heikkenee ja silloin puheessa kuuluvat selkeämmin pelkät vokaalit. Tällöin vaikka kuulee, ei saa sanoista selvää ja pitää arvata, mitä toinen sanoo.

Usein kuulo heikkenee kahdesta päästä: hiljaisten äänien kuulemisen heiketessä voi myös koville äänille herkistyä. Tinnitus eli korvien soiminen on useasti myös oire kuulovammasta.

Ajoissa tutkimuksiin

Kuulontutkimukseen olisi hyvä hakeutua ajoissa. Toivanen vertaa kuulontutkimusta optikkokäyntiin. Näkökin tutkitutetaan säännöllisesti, joten miksei kuuloakin.

Kuulokojeet ovat kehittyneet teknologian myötä vauhdilla. Jokainen taajuus voidaan virittää hienojakoisesti juuri omaan korvaan sopivaksi, mikä tekee äänistä luonnollisia. Kuulontutkimukseen pääsee jonottamatta Toivon Kuulon liikkeissä Oulussa ja Kemissä.

TOIVONKUULO.FI