Ikäkuulo

Kuulon heikentyminen iän myötä on hyvin yleistä ja yleensä aivan normaalia, ellei kyseessä ole melun aiheuttamasta vauriosta. Kummassakin tapauksessa kuulon huononeminen on pysyvää, mutta usein siihen saadaan paras apu laadukkaasta kuulokojeesta.

Sisäkorvan ja kuulohermon rappeutumisesta johtuvasta ikäkuulosta kärsii valtaosa yli 65-vuotiaista suomalaisista. Kuulo heikentyy pikkuhiljaa. Itse sitä ei heti edes huomaa. Myös korvien soiminen eli tinnitus lisääntyy iän mukana.

Ensimmäinen merkki kuulonalenemasta on, kun puheesta alkaa olla vaikea saada selvää. Varsinkin konsonantit jäävät kuulematta ja taustahäly tekee puheen kuulemisesta jatkuvasti vaikeampaa. Jossain vaiheessa alkaa olla vaikea erottaa, mistä suunnasta ääni kuuluu.

Kuulo vaikuttaa myös muistiin. Huonokuuloisuus lisää riskiä sairastua muistisairauksiin. Hoitamaton kuulonalenema voi heikentää myös tasapainoa tai aiheuttaa väsymystä ja masennusta.

Kuulon huononemiseen kannattaa suhtautua vakavasti ja hakeutua kuulontutkimukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheesssa, jolloin kuulon huonontumisen seurauksia voidaan lievittää huomattavasti.